Uppsala tingsrätts logotyp

Huvudförhandling Knutby

Mål: B 6654-17

Pressmeddelande angående huvudförhandling i mål mot tre f.d. medlemmar i församling i Knutby

Huvudförhandling i målet inleds den 14 januari 2020 och beräknas att vara avslutad den 4 februari 2020 enligt följande:

Dag 1, den 14 januari 2020

Yrkanden, inställningar och sakframställningar alla åtalspunkter

Dag 2, den 15 januari 2020

Målsägandeförhör

Dag 3, den 16 januari 2020

Målsägandeförhör

Dag 4, den 20 januari 2020

Målsägandeförhör

Dag 5, den 22 januari 2020

Målsägandeförhör

Dag 6, den 23 januari 2020

Reservdag

Dag 7, den 27 januari 2020

Förhör med tilltalade

Dag 8, den 28 januari 2020

Förhör med tilltalade

Dag 9, den 30 januari 2020

Förhör med tilltalade

Vittnesförhör

Dag 10, den 3 februari 2020

Vittnesförhör

Personalia

Dag 11, den 4 februari 2020

Slutanföranden

Dag 12, den 12 februari 2020

Reservdag

Förhandlingen kommer att hållas på Uppsala tingsrätt i sal 11 som har ett begränsat antal åhörarplatser. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (inte kameramän och fotografer) och sedan informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker genom mejl till säkerhetschefen Henrik Strand, henrik.strand@dom.se. Notera att det har yrkats att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Tingsrätten kommer att ta ställning till denna begäran Dag 1.

För att ta del av handlingar i målet, beställ via e-post till uppsala.tingsratt.e1@dom.se och ange ”Beställning B 6654-17” i ämnesraden.

Målnummer: B 6654-17

Kontakt: Eva-Lotta Johansson, rådman, 018-431 60 94