Information angående målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen

Mål: M 7653-19
Fortsatt föredragning i målet är flyttad till den 7 november 2019

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har förelagt om vissa försiktighetsmått för att minska bullerstörningar vid Boovallen och beslutet har överklagats.

Nacka kommun har fått anstånd med att inkomma med komplettering och Mark- och miljööverdomstolen har därför flyttat den fortsatta föredragningen i målet till den 7 november 2019. Ytterligare information kommer därefter att publiceras på Mark- och miljööverdomstolens hemsida.