logotyp

Kommunstyrelse får inte inrätta ordningsvaktsorganisation

Mål: 3791-18
Kammarrätten underkänner ett beslut av Staffanstorps kommun om att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter. Beslutet togs av kommunstyrelsen men en sådan fråga kräver beslut i fullmäktige, menar kammarrätten.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp beslutade att medel skulle ställas till förfogande för att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter. Syftet var att öka tryggheten för medborgarna i kommunen.

En kommunmedlem överklagade beslutet och begärde att Förvaltningsrätten i Malmö skulle pröva om beslutet var lagligt. Förvaltningsrätten kom fram till att kommunstyrelsen hade överskridit sin befogenhet och upphävde beslutet. Staffanstorps kommun överklagade domen till kammarrätten, som nu har avslagit kommunens överklagande.

- Även kammarrätten anser att det rör sig om ett ärende av principiell beskaffenhet och att beslutanderätten därför ligger hos kommunfullmäktige, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman. Kommunstyrelsens beslut var alltså olagligt.

Domstolarna lägger vikt vid att det är fråga om att bygga upp en verksamhet som är ny för kommunen och att det politiska momentet är dominerande i de ställningstaganden som krävs.