logotyp

Kvinna frikänns för mordbrand

Mål: B 2194-19
Hovrätten över Skåne och Blekinge frikänner helt en 28-årig kvinna som åtalats för att under sommaren 2018 ha anlagt ett stort antal bränder i Kristianstad och Åhus.

Kvinnan åtalades vid Kristianstads tingsrätt för att vid nio olika tillfällen ha anlagt 23 bränder. Tingsrätten dömde henne för att ha anlagt två av dem men frikände henne i övrigt. Både åklagaren och kvinnan överklagade till hovrätten som alltså nu frikänner kvinnan även från att ha anlagt de två bränder som tingsrätten dömde henne för.

Bränderna inträffade under tiden den 23 juli till 8 augusti 2018. Det var torka och en kraftigt förhöjd brandrisk vid denna tid. Det finns inget vittne som sett kvinnan sätta fyr. I en hel del av fallen är det osäkert om branden varit anlagd.

Det brann i ett naturområde där kvinnan brukade rasta sin hund samt i närheten av kvinnans arbetsplats och hennes bostad. Att hon vid i stort sett alla bränderna var i närheten av brandplatsen anser hovrätten därför inte vara anmärkningsvärt. Hovrätten konstaterar att bränderna kan vara orsakade av olika personer om de inte har naturliga orsaker.

Kvinnan greps den 8 augusti 2018. Det går enligt hovrätten dock inte att dra några närmare slutsatser av att bränderna i områdena upphörde.

Hovrätten ansluter sig i de allra flesta fallen till tingsrättens bedömningar av den bevisning som lagts fram om de olika bränderna och kommer liksom tingsrätten fram till att den är otillräcklig för att bevisa att kvinnan anlagt bränderna.

När det gäller den första brand tingsrätten dömt kvinnan för anser hovrätten inte styrkt att kvinnan varit så nära brandplatsen som tingsrätten funnit och anser att utredningen ger ett betydande utrymme för att någon annan än kvinnan kan ha anlagt branden, om den var anlagd. Även i fråga om den andra brand tingsrätten dömt kvinnan för anser hovrätten att det inte kan uteslutas att någon annan än kvinnan anlagt den. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att utgångspunkten i något av fallen måste vara att kvinnan anlagt några av de åtalade bränderna. Hovrätten frikänner henne därför även från att ha anlagt dessa båda bränder.

Två av hovrättens ledamöter är skiljaktiga och vill döma kvinnan för samma två bränder som tingsrätten.