logotyp

Lyckat dialogmöte med socialnämnderna

Den 12 september hölls ett dialogmöte med kommunerna i vår domkrets. Ca 50 handläggare, socialsekreterare och jurister som arbetar med LVU- och LVM-ärenden deltog vid mötet. De frågeställningar som diskuterades handlade om bl.a. domstolens bemötande vid muntlig förhandling, förväntningar på domstolen vid muntlig förhandling samt utformningen av våra domar.

Vid mötet framkom det bl.a. att domstolens arbete med bemötande och domskrivningsfrågor har gett önskat resultat. Domarna uppfattas som tydliga och välskrivna och domstolen upplevs som mer intresserad av vad nämnderna har att säga. Att ordföranden vid muntliga förhandlingar inleder med att kort förklara processen är något som uppskattas av samtliga nämnder.

Vi på Förvaltningsrätten i Linköping kommer att ta med oss de tankar och synpunkter som lämnades vid mötet och beakta dem i vårt fortsatta arbete.