logotyp

Målet ang. dråp

B 593-19

Huvudförhandling i målet ang. dråp är utsatt till den 4/11 med start kl 09.00, 5/11 med start kl 09.00, 11/11 med start kl 09.00 och 12/11 med start kl 10.00