logotyp

Ny e-tjänst – gemensam ansökan om skilsmässa

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa utan blankett. För att använda e-tjänsten krävs att båda är överens om att skilja sig.

Från och med den 15 oktober har samtliga tingsrätter en e-tjänst för gemensam ansökan om skilsmässa. E-tjänsten är ett alternativ till att lämna in ansökan på en undertecknad pappersblankett, kompletterad med personbevis.

I e-tjänsten kan de sökande hämta nödvändiga uppgifter från folkbokföringen via Skatteverket, sammanställa ansökan, signera den elektroniskt och skicka ansökan direkt till den tingsrätt som ska pröva målet.

Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda e-tjänsten:

  • Båda är överens om att skilja sig
  • De som har gemensamma barn under 18 år behöver också vara överens om vårdnad, boende och umgänge
  • Båda har e-legitimation

Ansökningsavgiften är 900 kronor.

Om någon av de sökande har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska e-tjänsten inte användas.