logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 10 oktober 2019 utnämnt
  • chefsrådmannen Camilla Olsson att vara hovrättslagman i Svea hovrätt
  • chefsrådmannen Ulrika Carlehäll att vara hovrättslagman i Svea hovrätt
  • hovrättsrådet Jonas Brodin att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Övre Norrland
  • hovrättsassessorn Linda Ferry att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.