logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 oktober utnämnt
  • hovrättslagmannen Johan Sjöö att vara lagman i Förvaltningsrätten i Malmö
  • lagmannen tillika kanslichefen Helena von Braun att vara lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg
  • kammarrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Anders Bengtsson att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.