logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2019-10-31
  • utnämnt tf. rådmannen Chris Stattin-Larsson att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt
  • utnämnt tf. rådmannen Magnus Bygdemark och justitiesekreteraren Emma Önneby att vara rådmän i Umeå tingsrätt
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.