logotyp

Rättegången i målet om NMR:s demonstration i samband med bokmässan 2017 är avslutad

Mål: B 3046-18
Huvudförhandlingen i målet avslutades den 14 oktober 2019. Dom kommer att meddelas den 25 oktober 2019.

Domen kommer att meddelas den 25 oktober 2019 kl. 11.00. I samband med att domen meddelas kommer domstolen att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen.