logotyp

Remissvar

Remissvar över utredningen Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28)