logotyp

Stockholms stads upphandling av elcyklar ska rättas

Mål: 12904-19
VOI och det norska bolaget UIP vann i maj Stockholms stads upphandling av elcyklar. Efter att det spanska bolaget Marfina ansökt om överprövning gör Förvaltningsrätten i Stockholm bedömningen att det vinnande anbudet inte uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen och ska rättas. Det innebär att en ny anbudsutvärdering ska göras där anbudet från VOI och UIP inte ska beaktas.

Förvaltningsrätten bedömer att det uppdrag som VOI och UIP åberopat som referensuppdrag, ett lånecykelsystem i Oslo, inte uppfyller de obligatoriska kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Anledningen är att uppdraget inte utförts av bolagen själva utan av ett dotterbolag till UIP. Förvaltningsrätten anser vidare att VOI och UIP:s anbud inte uppfyller de språkkrav som ska gälla enligt upphandlingsdokumenten då VOI och UIP har lämnat in delar av sitt anbud på annat språk än svenska.

- Stockholms stad har själv förtydligat vilka obligatoriska krav som ska gälla för upphandlingen, såsom att deltagande bolag – oavsett ägarförhållandena dem emellan – ska ange alla andra bolag vars kapacitet man åberopar och att viss dokumentation i anbuden ska vara på svenska. Förvaltningsrätten bedömer att dessa obligatoriska krav inte har följts av VOI och UIP. Det drabbar Marfina som kom på andraplats i upphandlingen och det är därför förvaltningsrätten anser att upphandlingen av elcyklar ska rättas, säger Mats Mossfeldt, rådman vid förvaltningsrätten.