logotyp

Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

Mål: 8554-19, 11294-19, 11716-19, 14761-19
Skolor i Bollnäs, Göteborg, Skara och Vimmerby har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister i sina verksamheter. Bristerna har varit så allvarliga att elever inte klarat, eller bedömts riskera att inte klara, grundläggande kunskapskrav. Förvaltningsrätten har i dessa mål utdömt vite i enlighet med Skolinspektionens ansökningar.

Exempel på brister Skolinspektionen har funnit är avsaknad av trygghet i skolmiljön, bristande struktur gällande elever i behov av särskilt stöd och bristande struktur för att skydda elever mot kränkande särbehandling.

- Det handlar om fyra olika mål vid förvaltningsrätten rörande fyra olika kommunala skolor. Trots att Skolinspektionen under lång tid påtalat bristerna har skolorna inte lyckats komma till rätta med alla problem inom föreskriven tid. Det utdömda vitet ska kommunerna betala till staten, säger rådmannen Johan Gefvert.

Mål nr Skola Kommun Utdömt vite
8554-19 Astrid Lindgrens skola 7-9 Vimmerby 50 000 kr
11294-19 Alirskolan Bollnäs 250 000 kr
11716-19 Guldhedsskolan 3-6 Göteborg 600 000 kr
14761-19 Gällkvistsskolan Skara 200 000 kr