logotyp

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6353-18
Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Sökanden ville i ansökan om förhandsbesked få veta om utlåning av medel mellan två fåmansföretag innebär att dessa anses bedriva samma eller likartad verksamhet med följd att andelarna i det låntagande bolaget är s.k. kvalificerade andelar. Högsta förvaltningsdomstolen fann att utan ytterligare upplysningar om lånetransaktionerna var det inte möjligt att bedöma vilken relevans de hade för den ställda frågan. Med hänsyn till bristerna i underlaget borde något förhandsbesked inte ha lämnats.

Bifogade filer