Dom från Migrationsöverdomstolen

Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om dispens ska meddelas från kravet på styrkt identitet i medborgarskapsärende.
Kontaktpersoner

Maria Erlandsson, kommunikatör, mobil 076-133 95 96, e-post maria.u.erlandsson@dom.se