Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 6877-19
Brottslighet medför att uppehållstillstånd för gymnasiestudier vägras.

En person uppfyller förutsättningarna för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § tillfälliga lagen. Den brottslighet som han har dömts för har ansetts utgöra skäl för att vägra honom uppehållstillstånd enligt 17 a § tillfälliga lagen.