logotyp

Fällande dom i mål om brott mot luftfartslagen

Mål: B 4946-19
En tilltalad som, i syfte att stoppa en utvisning till Afghanistan, inte följt vad befälhavaren på flygplanet bestämt om ordningen ombord döms för brott mot luftfartslagen till dagsböter.

Den tilltalade kvinnan befann sig den 23 juli 2018 ombord på ett flygplan från Landvetter till Istanbul. Trots att säkerhetsbälteslampan var tänd och trots flera uppmaningar från flygplanets besättning till kvinnan om att hon skulle sätta sig på sin plats gjorde hon inte det. Under de cirka 15 minuter som kvinnan gick omkring i planet filmade hon förloppet och lade ut filmen på sociala medier. Först när befälhavaren fattat beslut om att avvisa såväl den utvisade mannen som kvinnan från flygplanet kunde planet lyfta.

Att som passagerare inte rätta sig efter vad befälhavaren på ett flygplan bestämmer om ordningen ombord är straffbelagt. Tingsrätten anser att det inte går att komma till någon annan slutsats än att det är befälhavaren som bestämt att passagerarna vid tiden för avgång skulle sitta på sina platser och spänna fast sina säkerhetsbälten och att kvinnan måste ha förstått att så var fallet. När kvinnan då ändå inte följde uppmaningarna anser tingsrätten att hon gjort sig skyldig till brott. I domen konstaterar tingsrätten också att ansvar kan dömas ut inte enbart när ett flygplan är i luften utan också i samband med start och landning. Brottet är inte allvarligare än att böter är en tillräcklig påföljd.

Målet har prövats en gång tidigare av tingsrätten. Sedan den domen hade överklagats återförvisade hovrätten målet till tingsrätten. Hovrätten menade att en nämndeman varit jävig när han prövade målet. Tingsrätten har nu tagit om rättegången.