logotyp

Försöksverksamheten med snabbare lagföring fortsätter och byggs ut

Regeringen har beslutat att försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna, där tre tingsrätter ingår, ska fortsätta efter den 31 december 2019. Under 2020 byggs verksamheten även ut, och ytterligare fem tingsrätter kommer att bli involverade.

Försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål är ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag som syftar till att minska tiden från polisingripande till lagföring. Försöksverksamheten genomförs av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket tillsammans med berörda tingsrätter.

Verksamheten har pågått sedan 2018 och involverar nu Attunda tingsrätt, Solna tingsrätt och Norrtälje tingsrätt.

Regeringen har beslutat att försöksverksamheten ska byggas ut till hela polisregion Stockholm. Det innebär att även Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt blir involverade. Utbyggnaden inleds med start i januari 2020 och ska vara helt utbyggd den 1 september 2020.

Brottsförebyggande rådet presenterade i april 2019 delredovisningen ”Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring”. Av den framgår bland annat att mediantiden för den sammanlagda handläggningen av mål som avslutades i domstol var 51 dagar inom försöksverksamheten, jämfört med 98 dagar i ordinarie verksamhet.