Huvudförhandling om mordbrand hålls bakom stängda dörrar

Mål: B 2992-19
Tingsrätten har idag påbörjat huvudförhandling i detta mål. I efterhand har det visat sig att det troligen förelåg något fel vid tingsrättens pårop så att detta inte hördes. Tingsrätten beklagar att så varit fallet.

Tingsrätten har med stöd av 27 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) beslutat om att hela målet ska handläggas inom stängda dörrar eftersom en av de tilltalade är under 21 år och offentlighet vid förhandlingen är till uppenbar olägenhet på grund av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas bli föremål för.