logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har 7 november 2019 utnämnt
  • Erik Högdahl och Christoffer Démery att vara chefsrådmän i Södertörns tingsrätt
  • Ingela Sundin att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Heléne Lövung och Ylva Börjesson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.