Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 4959-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess (Mål nr 4959-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2832-19).