logotyp

Dispositionsrätten till privilegiebrev från 1284 – kan inte prövas av allmän förvaltningsdomstol

Mål: 28254-19
Riksarkivet har krävt att Jönköpings kommun ska återlämna det privilegiebrev som Magnus Ladulås utfärdade 1284. En kommuninvånare i Jönköping har begärt att Förvaltningsrätten i Stockholm ska undanröja detta beslut. Förvaltningsrätten bedömer att denna fråga inte kan prövas i allmän förvaltningsdomstol, varken genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Riksarkivets krav på att Jönköpings kommun ska återlämna Magnus Ladulås privilegiebrev bedöms utgöra ett s.k. partsbesked som är att jämställa med uppsägning av ett civilrättsligt låneförhållande. Frågan om vem som, å skattebetalarnas vägnar, äger dispositionsrätten till Magnus Ladulås privilegiebrev från 1284 – Riksarkivet eller Jönköpings kommun – är därmed en civilrättslig fråga.

- En förvaltningsdomstol har inte befogenhet att pröva frågan om återlämnande av privilegiebrevet. I den utsträckning Riksarkivet och Jönköpings kommun inte kommer överens kan endera parten vända sig allmän domstol för att få frågan prövad rättsligt, säger rådmannen Johan Gefvert.