logotyp

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 5542-19
Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att delar av en handling omfattas av sekretess enligt 39 kap. 1 § andra stycket och 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.

Bifogade filer