logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 1399-19
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Strömstads kommun.

Ägare till fastigheter i Strömstads kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer