Malmö tingsrätt
 

En man döms för att ha orsakat en explosion på Adelgatan den 11 juni 2019

Mål: B 5581-19
Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat en explosion vid entrén till Adelgatan 2 den 11 juni i år. En av männen döms för allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrott och trafikbrott till fängelse 3 år. Mannen ska också betala skadestånd för de skador som uppkom av explosionen. Den andra mannen frikänns från åtalet, men fälls för annan brottslighet.

Två män har åtalats vid Malmö tingsrätt för allmänfarlig ödeläggelse genom att den ene först försökt åstadkomma en explosion i entrén till nattklubben på Adelgatan 2 för att någon timme senare tillsammans med ytterligare en person åstadkommit explosionen. Männen var även åtalade för annan mindre allvarlig brottslighet. Den ena mannen döms för allmänfarlig ödeläggelse för hela händelseförloppet. Den andra mannen frikänns från detta brott.

”Det finns teknisk bevisning och spår av sprängmedel som säkrats på den dömdes kläder som knyter honom till brottet. Däremot saknas sådan bevisning för den andre mannen. Han kan således inte knytas till brottsplatsen, säger rådmannen Christina Nilsson”

Tingsrätten har bedömt att straffet motsvarar fängelse i drygt tre och ett halvt år. Eftersom mannen endast var 20 år vid brottet ska straffet reduceras med sex månader. Längden på fängelsestraffet blir därför tre år.

Mannen ska också betala skadestånd till de skadelidande med sammanlagt 1 030 128 kr, jämte ränta.

Tingsrätten har även beslutat att den dömde mannen ska vara kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft. Den andre mannen försattes på fri fot i samband med att huvudförhandlingen avslutades den 12 december 2019.