logotyp

Förvaltningsrätten i Uppsala slutar att använda fax

Från och med den 1 januari 2020 stänger vi vårt faxnummer och kommer inte längre att kunna ta emot nya mål och andra handlingar skickade med fax.

Det går bra att skicka in nya mål och andra handlingar på ett säkert sätt via domstolens kontaktformulär för säker e-post eller till domstolens myndighetsbrevlåda.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via fax. Förändringen är ett led i domstolens digitaliseringsarbete.