Förvaltningsrätten i Uppsala

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets består av samtliga kommuner i Uppsala Län och Västmanlands Län samt Norrtälje kommun, Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun.

Telefon, växel
018-431 63 00
Besöksadress
Smedsgränd 22
753 20 Uppsala
Postadress
Box 1853
751 48 Uppsala
Leveransadress
Smedsgränd, lastkajen
753 20 Uppsala
Öppettider och kontakt