Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

common.merInformation

Postadress: Box 1853, 751 48 Uppsala

Besöksadress: Smedsgränd 22, 753 20 Uppsala

Tel: 018-431 63 00

E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll