logotyp

Fyra män döms för omfattande verksamhet med narkotikaklassat läkemedel

Mål: B 2178-19
Tingsrätten har idag dömt fyra män för inblandning i en verksamhet som rör smuggling och vidareförsäljning av stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet Pregabalin.

Pregabalin är ett preparat som används bl.a. mot epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Det klassades som narkotika i Sverige den 24 juli 2018. Ännu saknas det fast praxis beträffande farlighetsbedömningen.

- Vi har bedömt att straffvärdet av Pregabalin närmast kan jämföras med cannabis, Tramadol och vissa bensodiazepiner, säger rådmannen Martin Sunnqvist.

Den mängd Pregabalin som smugglats in och sedan hanterats i verksamheten är 190 kg, även om visst förpackningsmaterial ingår i den mängden. Eftersom drygt 20 kg fanns kvar måste knappt 170 kg ha överlåtits. Därtill kommer ett ytterligare smugglingstillfälle avseende ca 30 kg Pregabalin. Det fanns kvar 1,7 miljoner tomma kapslar som tingsrätten bedömer skulle ha använts i den fortsatta verksamheten.

Pregabalinet har i en lägenhet i Malmö förpackats i kapslar och skickats till kunder. Två av männen döms för att ha agerat gemensamt och i samråd. De har haft organiserande och samordnande roller i verksamheten. De döms till sju och ett halvt respektive åtta års fängelse. Den som döms till åtta års fängelse döms också för ett ytterligare narkotikainnehav. En man döms till fyra års fängelse för delaktighet i själva smugglingen.

Den fjärde mannen lurades hit från Malaysia för att, som det uppgavs, arbeta i läkemedelsindustrin. Väl i Sverige måste han enligt tingsrätten omgående ha insett att han skulle arbeta i en olaglig verksamhet. Även om han rent faktiskt har haft vissa möjligheter att ta sig ur situationen, har han ändå befunnit sig i en så utsatt situation att han inte ska ha längre straff än ett års fängelse. Han har släppts ur häktet, medan de tre övriga männen ska stanna kvar i häkte i avvaktan på att domen vinner laga kraft.