logotyp

HFD prövar inte kammarrättens dom om blöjor på förskolan

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva kammarrättens dom som innebär att Värmdö kommun har haft rätt att vid vite förelägga en fristående förskola att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från vårdnadshavarna. Detta innebär att kammarrättens dom gäller.