logotyp

Klart för byggstart av Malmös nya domstolsbyggnad

I går undertecknades entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Byggstart sker under våren 2020, och inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Den 2 december undertecknades entreprenadkontraktet mellan Domstolsverket, hyresvärden Castellum och byggentreprenören Peab som kommer att uppföra den nya domstolsbyggnaden. Planen är att det första spadtaget tas under tidig vår 2020. Byggnaden ska stå klar under hösten 2022, och blir en av Sveriges största domstolsbyggnader.

- Jag ser fram emot att vi får nya, moderna lokaler med hög säkerhet. Både staden Malmö och tingsrättens mål växer och vi behöver mer utrymme, säger Eva Wendel Rosberg, lagman för Malmö tingsrätt.

Säkerhet och trygghet är viktiga aspekter i byggprojektet. I den gemensamma entrén kommer det att finnas en fast säkerhetskontroll med röntgen. För att öka tryggheten utformas väntrum och förhandlingssalar så att målsäganden och vittnen vid behov kan hållas åtskilda från tilltalade och andra förhörspersoner.

- För förvaltningsrätten innebär flytten att alla våra medarbetare äntligen får sitta i samma hus – i nuläget finns vi i tre olika byggnader, säger Kerstin Hardgren, tf lagman på Förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolsverket ansvarar för att Sveriges Domstolar har ändamålsenliga lokaler.

- Den nya domstolsbyggnaden i Malmö blir modern och centralt placerad med hög tillgänglighet. Att samlokalisera tre myndigheter är kostnadseffektivt. Hållbarhetstänket är självklart, och byggnaden ska uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader, som bland annat rör energianvändning och innemiljö, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö är ritad av Henning Larsen Architects.Bild: Castellum

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö är ritad av Henning Larsen Architects. Bild: Castellum. Bilden får användas i redaktionell publicering. Om du vill ha en högupplöst bild, mejla presstjanst@dom.se

 

Faktaruta

Fastighetsägare: Castellum

Byggentreprenör: Peab

Hyresgäst: Domstolsverket

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Förhyrd yta: Cirka 25 000 kvadratmeter

Antal arbetsplatser: Cirka 600

Antal förhandlingssalar: 40