Domstolsverkets logotyp
 

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2020

Rättshjälp och taxor 2020 finns nu tillgänglig. Publikationen kommer enbart att finnas i digitalt format.

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar. Från och med årsskiftet finns publikationen enbart i digital form. Av kostnads- och miljöskäl är det inte motiverat att fortsätta trycka den. Beslutet ligger även i linje med Domstolsverkets digitaliseringsmål, som syftar till att kunna möta dagens krav på tillgänglig, snabb och kvalitetssäkrad information.