logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 december utnämnt:
  • Hedvig Trost, Lars Wallinder, Viveca Lång, Rikard Backelin och Mats Holmqvist att vara hovrättsråd i Svea hovrätt
  • Sara Ulfsdotter att vara hovrättsråd i Svea hovrätt
  • Maria Ulfsdotter Klang och Jenny Hjukström att vara rådmän i Stockholms tingsrätt
  • Jonas Brunberg att vara rådman i Södertälje tingsrätt
  • Hannes Magnergård att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt
  • Dan Sjöstedt och Jenny Lundberg att vara rådmän i Örebro tingsrätt
  • Gunilla Åkerman, Anna Hjort Ööpik och Carolina Granlund att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt
  • Ylva Meyer att vara rådman Borås tingsrätt
  • Karl Axel Öberg att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt
  • Anna-Lena Söderström på en tidsbegränsad anställning som rådman i Hudiksvalls tingsrätt
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.