logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

Mål: 2636-19

Fråga om länsstyrelsens behörighet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela respektive återkalla s.k. förhandsbesked. (Mål nr 2636-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9523-18).