logotyp

Rättegången gällande mord i köpcentret Nordstan den 19 juli 2019 är avslutad

Mål: B 10996-19
Huvudförhandlingen i målet avslutades den 20 december 2019 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 30 december 2019 kl. 11.00.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen.

Den som vill beställa domen kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till avdelning6tgg@dom.se. Ange ”Beställning av dom B 10996-19” i ämnesraden.