logotyp

Upphandlingar om snöröjning rättas

Mål: 16582-19, 16607-19, 16610-19, 16613-19, 16620-19
Stockholms stad genomför fem upphandlingar avseende driftentreprenader för barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark m.m. inom fem stadsdelsområden. Anbuden från Svevia AB förkastades då bolaget, enligt staden, inte förklarat sina låga priser i anbuden på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningsrätten anser att staden, genom att förkasta Svevias anbud, har brutit mot LOU. Upphandlingarna ska därför rättas.

Det har enligt domstolen inte framkommit att Svevias förklaringar och överväganden skulle sakna affärsmässighet eller ge befogad anledning att anta att prissättningen skulle leda till leveransvägran eller till att upphandlingarna inte skulle få avsett resultat.

- Eftersom Svevia lämnat mycket låga priser för väsentliga poster i upphandlingarna har staden i och för sig haft skäl att granska Svevias anbud närmare. Svevia har dock lämnat godtagbara förklaringar till de låga priserna, säger chefsrådmannen Ulrika Melin.