logotyp

Bolag får inte förvärvstillstånd eftersom det inte är klarlagt att marken är avsedd för annat är jordbruk

Mål: 2980-19
Utanför Ängelholm ligger Nordens största e-handelskluster som idag omfattar en logistikyta om 77 000 kvadratmeter. Queenswall Två AB vill förvärva en fastighet i anslutning till befintliga handelskluster. Eftersom fastigheten inte ligger inom ett detaljplanerat område krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen. För att bevilja tillstånd krävs antingen att fastigheten är avsedd för annat än jordbruk eller att det finns särskilda skäl.

Kammarrätten har kommit fram till att det inte är klarlagt att fastigheten är avsedd för annat än jordbruk och att det inte finns särskilda skäl att meddela tillstånd.

- Vi har ansett att kravet från lagstiftaren är högt ställt när det gäller frågan om att fastigheten ska vara avsedd för annat än för jordbruk, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen. Det krävs i princip att fastigheten omfattas av en detaljplan. Vad gäller frågan om särskilda skäl har Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom uttalat att det inte får röra sig om skäl av allmän karaktär som är vanligt förekommande vid förvärv av fastigheter. Inte heller sysselsättningsaspekter anses utgöra särskilda skäl.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.