logotyp

Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet

Mål: T 853-18
Högsta domstolen kommer den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, från kl. 09.00.
Samma dag kl. 09.15 kommer domstolen att hålla en presskonferens om domen. Presskonferensen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset.