Uppsala tingsrätts logotyp

Huvudförhandling i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Mål: B 6654-17
Huvudförhandlingen mot tre före detta medlemmar i en församling i Knutby, har inletts idag den 14 januari 2020.

Tingsrätten har beslutat att huvudförhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar i de delar som handlar om åklagarens genomgång av del av den skriftliga bevisningen. Stängda dörrar kommer även att gälla under målsägandetbiträdet advokaten Elisabeth Massi Fritz sakframställan och genomgång av den skriftliga bevisningen, samt samtliga förhör i målet.

Tingsrätten återkommer med besked såvitt avser slutanförandena.