logotyp

I dag tillträder Johan Danelius som justitieråd i Högsta domstolen

Johan Danelius har sedan 2016 arbetat som expeditionschef i Justitiedepartementet. Dessförinnan har han tjänstgjort som rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd, departementsråd och tf rättschef i Justitiedepartementet samt arbetat på advokatbyrå. Han har även varit utredare, expert och sakkunnig i statliga utredningar, bl.a. Takeover-utredningen och Utredningen om expropriationsersättning. Därutöver innehar han uppdrag som bl.a. ordförande i styrelsen för Juristföreningen i Stockholm och ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.