Uppsala tingsrätts logotyp

Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Mål: B 6654-17
Slutanföranden i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer att hållas den 12 februari 2020 kl. 09.00-16.00.

Förhandlingen är då åter offentlig. Tidigare gjorda platsbokningar gäller fortfarande.