logotyp

Lärare blir av med lärarlegitimation

Mål: 23689-19
Läraren blev fråntagen sin lärarlegitimation av Lärarnas ansvarsnämnd efter att i hovrätten ha blivit dömd för sexuellt ofredande av två elever. Läraren överklagade beslutet för att få tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten har idag avslagit lärarens överklagande.

Hovrätten för Västra Sverige har i en lagakraftvunnen dom slagit fast att lärarens agerande har haft en mycket påtaglig sexuell prägel. I förvaltningsrättens dom slås fast att lärarens beteende har innefattat ett maktmissbruk och användande av en härskarteknik i förhållande till de två barnen som är försvårande för honom.

- Brotten har begåtts på lektionstid mot två barn, elva respektive tolv år unga. Därutöver har lärarens agerande haft en mycket påtaglig sexuell prägel. Mot denna bakgrund har förvaltningsrätten gjort bedömningen att det är uppenbart att vederbörande inte är lämplig att arbeta som lärare, säger rådmannen Johan Gefvert.