Uppsala tingsrätts logotyp

Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Mål: B 6654-17
Huvudförhandlingen i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby är avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 13 mars 2020 kl. 14.00.

Information om hur du beställer dom samt information om pressträff m.m. kommer senare.