Uppsala tingsrätts logotyp

Ny information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Mål: B 6654-17
Beslut har tagits om att slutanförandena i målet kommer att hållas bakom stängda dörrar.

Slutanföranden i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer som tidigare meddelats att hållas den 12 februari 2020 kl. 09.00-16.00. Yrkande har nu framställts om att samtliga slutanförandena ska hållas bakom stängda dörrar. Tingsrätten har bifallit denna begäran. Slutanförandena kommer således att hållas bakom stängda dörrar.