logotyp

Återkrav vid felaktig betalningsinstruktion

Den som skulle ha fått betalt av någon och av misstag ger instruktionen att betalning ska ske till någon annan, kan kräva den andre på beloppet när den som fått instruktionen inte insett eller borde ha insett misstaget.

Ett tandvårdsföretag fick rätt till tandvårdsstöd från Försäkringskassan. Av misstag instruerades Försäkringskassan att betala stödet till ett konto som tillhörde ett annat företag. Försäkringskassan betalade till det andra företaget med befriande verkan. Högsta domstolen har slagit fast att det första företaget kan rikta betalningskrav mot det andra företaget. Kravet ska bifallas om mottagaren inte hade fog för att tro att betalningen tillkom honom. I annat fall ska en avvägning mellan parternas motstående intressen ske.

Bifogade filer