logotyp

Beslut i mål om rättsprövning

Mål: 6319-19
Ansökan av Naturskyddsföreningen Gotlands län om rättsprövning av ett beslut angående utvidgning av det befintliga naturreservatet Ekstakusten i Gotlands kommun och ändring av dess föreskrifter.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens beslut att inte ta upp föreningens överklagande till prövning inte är ett sådant tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen. Beslutet har därmed inte kunnat bli föremål för rättsprövning efter ansökan av föreningen.

Bifogade filer