Högsta domstolens logotyp

En mobilfilmare har rätt till ersättning av SVT

Mål: T 4412-19
Det allmänna informationsintresset hindrar inte en rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen för den otillåtna användningen av mobilfilmen.

I juni 2010 var en person, som då kandiderade för Sverigedemokraterna till riksdagen, inblandad i ett bråk på Kungsgatan i Stockholm. Han filmade händelsen med sin mobil. SVT använde sedan under ett antal år utan hans tillåtelse sekvenser och bilder ur filmen i olika program. Enligt SVT gjordes detta för att ge allmänheten information om vad som egentligen hade hänt.

Högsta domstolen har nu kommit fram till att informationsintresset inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen. De inskränkningar som gäller i upphovsrätten för bl.a. nyhetsrapportering är utformade så i lagen att de inte är tillämpliga på SVT:s användning av mobilfilmen.

Den rätt till informationsfrihet som gäller enligt Europakonventionen kan vid en proportionalitetsbedömning leda till att ett åtal för upphovsrättsintrång ogillas. Men i målet handlade det inte om ett straffrättsligt ansvar utan om filmarens rätt till ersättning för användningen. Europakonventionen kan inte medföra att filmaren går miste om sin lagstadgade rätt till ersättning av den som otillåtet har använt filmen.

Högsta domstolen har därför fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens domslut.