logotyp

Hovrätten undanröjer en dom från Södertörns tingsrätt eftersom en nämndeman varit jävig

Mål: B 8556-19
Sedan en nämndeman "gillat" inlägg på Facebook av en person som synbarligen är medlem i Bandidos har nämndemannen ansetts jävig att döma i ett mål där den åtalades roll i Bandidos var av betydelse

En person som var åtalad i Södertörns tingsrätt för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott frikändes av en oenig domstol. Sedan åklagaren överklagat den frikännande domen har det framkommit omständigheter som gjort att åklagaren begärt att domen ska undanröjas på grund av att en av de nämndemän som frikänt den åtalade varit jävig.

Åklagaren har lagt fram material som visar att nämndemannen bl.a. har "gillat" ett flertal inlägg på Facebook av en person som synbarligen är medlem i Bandidos.

Hovrätten har kommit fram till att den som tar del av materialet får intrycket att nämndemannen har uttryckt sympati för Bandidos, och den åtalades roll i den organisationen var av betydelse i målet. Nämndemannen var därför jävig när han dömde i tingsrätten. Hovrätten undanröjer domen och återförvisar målet till tingsrätten.