Uppsala tingsrätts logotyp

Information om pressträff i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Mål: B 6654-17
Dom i målet mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer att meddelas fredagen den 13 mars 2020 kl. 14.00. En pressträff kommer att hållas samma dag kl. 14.15-15.00 i sal 11 på Uppsala tingsrätt.

Vid pressträffen kommer information att lämnas om domen och ges tillfälle till frågor. Därefter finns en möjlighet till enskilda intervjuer.

Medverkande på pressträffen är:

Kurt Ek, rådman, domare och rättens ordförande i målet

Eva-Lotta Johansson, rådman, domare och referent i målet

Anna Bergqvist, tingsnotarie och protokollförare i målet

 

Ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen kommer att publiceras på tingsrättens hemsida och finnas tillgängligt vid pressträffen.

 

Anmälan till pressträffen sker till Henrik Strand, henrik.strand@dom.se.